VIAGRA

Viagra cena
viagra balení

Viagra účinnost a dlouhodobé užívání

Erektilní dysfunkce, nebo porucha erekce (impotence) je definována jako recidivující neschopnost muže, která trvá nejméně tři měsíce, dosáhnout a (nebo) udržet erekci dostatečně dlouhé a rigidní pro provádění sexuálního styku. Incidence erektilní poruchy přímo souvisí s věkem. Podle WHO každý desátý muž ve věku od 21 let má problémy s erekcí, zatímco každý třetí muž starší 60 let vůbec není schopný uskutečnit pohlavní styk. Podle výpočtů MkKinlay J.B. (2000) asi 150 milionů mužů na celém světě trpí erektilní dysfunkcí; předpokládá se v průběhu příštích 25 let počet mužů s poruchou erekce může zdvojnásobit.

Kardiovaskulární onemocnění nejen zůstávají nejaktuálnějším problémem zdravotnictví pro většinu zemí světa včetně České republiky, ale také stávají se často vyskytujícími. Proto počet mužů trpících impotencí roste. Mnoho rizikových faktorů pro ischemickou chorobu srdeční jako jsou vysoký krevní tlak, diabetes mellitus, porucha hladiny cholesterolu v krvi, ateroskleróza, obezita, kouření, mohou přímo či nepřímo zvýšit riziko erektilní dysfunkce. Kromě toho léčba některými léčivými přípravky (např. antihypertenziva, antibiotika, antidepresiva) může také způsobit problémy s erekcí - četnost výskytu erektilní dysfunkce je cca 25%. Proto se erektilní dysfunkce stává stále závažnějším zdravotním problémem.

Viagra je první a jedno z nejúčinnějších léčiv určených k léčbě erektilní dysfunkci tohoto typu. Klinické studie prokázaly vysokou úspěšnost použití Viagry (sildenafil) u těchto skupin pacientů s:

  • psychogenní erektilní dysfunkcí
  • diabetem
  • aterosklerózou
  • poškozenými nérvy a cévy v penisu
  • poraněním míchy a dalšími souvisejícími klinickými stavy

Erektilní dysfunkci nelze úplně vyléčit pouze užíváním přípravků na potenci.

Příbalová informace přípravku Viagra zdůrazňuje, že sildenafil je lékem, který dočasně zlepšuje erekci a odstraňuje sexuální dysfunkci u mužů jen určitou dobu.

Viagra účinnost a míra klinické úspěšnosti léčby

Nezbytnou podmínkou pro účinnost přípravku Viagra je sexuální stimulace.

Viagra účinnost a bezpečnost užívání sildenafilu při léčbě erektilní dysfunkce byla hodnocena ve 21 randomizovaných, dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných studiích, které se zúčastnilo 3000 pacientů s poruchami erekce ve věku od 19 do 87 let, trvajících až 6 měsíců. Pacienti měli erektilní dysfunkci různé etiologie: organickou, psychogenní a smíšenou. Míra klinické úspěšnosti léčby přípravkem Viagra byla hodnocena v celosvětovém měřítku pomocí dotazníku pro hodnocení erektilní funkce (mezinárodního indexu erektilní funkce IIEF) a průzkum sexuální partnerky/partnera.

Viagra účinnost, definovaná jako schopnost navodit erekci a udržet její tvrdost v průběhu sexuální aktivity, byla prokázána ve všech studiích a byla potvrzena v dlouhodobých studiích, trvajících 12 měsíců. Podíl pacientů s erektilní dysfunkcí, který hlásil že roční terapie (tj. dlouhodobé užívání léku Viagra) jim zlepšila erektilní funkci, byl:

  • Viagra účinnost u 62% mužů (léčeni fixní dávkou sildenafil 25mg)
  • u 74% (sildenafil 50mg)
  • u 82% (sildenafil 100mg)

V placebové skupině 25% pacientů hlásilo zlepšení erekce. Analýza podle mezinárodní stupnice erektilní funkce IIEF ukázala, že kromě zkvalitnění erekce léčba sildenafilem, Viagra dlouhodobé užívání také zvýšila kvalitu orgasmu, umožnila dosáhnout uspokojení z pohlavního styku a celkové uspokojení v sexu.
Podle souhrnných údajů mezi pacienti, kteří hlásili zlepšení erekce při léčbě a dlouhodobém užívání Viagra, byli 59% trpících diabetem, 43% pacientů, kteří podstoupili radikální prostatektomii, a 83% pacientů s poraněním míchy (ve srovnání 16, 15 a 12% ve skupině s placebem v tomto pořadí).

Viagra se užívá i jako způsob prevence fibrózní změny tkání u pacientů trpících erektilní dysfunkcí po radikální prostatektomii, které je dosaženo zlepšením prokrvení podkožní tkáně. Podle stejného principu se doporučuje dlouhodobé užívání sildenafilu v nižších dávkách pro rehabilitaci pacientů po transuretrální resekci prostaty a proktologických operacích.

Kromě toho bylo prokázáno, že sildenafil má příznivý účinek na prokrvení myokardu. To vysvětluje, proč pravidelné užívání Viagry snižuje koeficient úmrtnosti na infarktu myokardu. Profesor N.Padma-Nathan, který zkoumal Viagra účinnost a míra klinické úspěšnosti léčby impotence, uvedl tyto údaje: úmrtnost na infarkt myokardu je 0,26% ED-pacientů užívajících sildenafil za rok, zatímco stejný ukazatel v obecné populaci je 0,6%.

Co je Viagra: Pohled na historii sildenafilu

Viagra je obchodní název léčivého přípravku vyvinutého farmaceutickým koncernem Pfizer. To jsou modré tablety ve tvaru kosočtverce s účinnou látkou sildenafil, která se používá k léčbě dospělých mužů s poruchami erekce.

Sildenafil je selektivní inhibitor cyklického guanosinmonofosfátu typu specifické fosfodiesterázy 5. typu (PDE5) v kavernózních tělesech penisu, kde PDE5 je zodpovědný za degradaci cyklického  guanosinmonofosfátu (cGMP). Inhibice tohoto enzymu vede ke zvýšení množství cGMP v kavernózních tělesech penisu, jenž stimuluje uvolnění arteriálních hladkých svalů a zlepšuje průtok krve do tkání pohlavního údu.

Sildenafil (Viagra) v léčbě erektilní dysfunkce v dnešní době stále zůstává zlatým standardem, a to především vysoké účinností a pohodlnému perorálnímu užívání.

Přípravek Viagra získal světovou slávu svým neobvyklým vedlejším účinkem. Stálo se to roku 1992 ve výzkumném ústavu společnosti Pfizer (lokalita Sandwich, Anglie). V rámci klinických studií byl zkoumán účinek sildenafilu v léčbě anginy pectoris a hypertenze, ale už v první fázi těchto testů účastníci hlásili zlepšení erekce, zatímco v léčbě výše zmíněných sildenafil měl neznatelné účinky. Vývojáři léku P.Dunn a A.Wood pak se rozhodli dopracovat nové léčivo, které v současné době se používá ke zlepšení erekce a léčbě impotence.

Medikament s účinnou látkou sildenafil získal celosvětové uznání ve velmi krátkém čase. Viagra byla odměněna několika mezinárodními oceněními: 1998 byla zmíněna v souvislosti s udělením Nobelovy ceny v oboru medicíny, Mezinárodní Galénova cena (Prix Galien International) byla udělena přípravkem Viagra třikrát 1999 v Holandsku, 2000 ve Francii a Velké Británii, 2001 v Kanadě, 2001 společnost Pfizer získala Cenu Královny (Queen´s Award) udělovanou za objev a vývoj léčiva sildenafil.

Jak funguje Viagra?

Fyziologický mechanismus ztopoření penisu je založen na uvolňování oxidu dusnatého (NO) v topořivých tělesech během sexuální stimulace. Oxid dusnatý aktivuje enzym guanylátcyklázu a to vede ke zvýšení hladiny cyklického guanosinmonofosfátu (cGMP), uvolnění hladkého svalstva topořivých těles a  přísunu krve do penisu.

Sildenafil působí jako mocný selektivní inhibitor fosfodiesterázy-5 (PDE5), který ničí cGMP v topořivých tělesech. Viagra má podpůrný účinek na erekci, tj. zesiluje relaxační účinek NO na topořivá tělesa penisu, ale nemá na ně přímý vliv. K aktivaci tohoto procesu je nezbytné sexuální vzrušení, proto sildenafil nezačíná fungovat bez sexuální stimulace.

Perorální lék Viagra se používá k léčbě poruch erekce. Obnovuje poškozenou erektilní funkci a zajišťuje přirozenou reakci na sexuální stimulaci.

Sildenafil: terapeutické využití

V současné době terapeutické využití sildenafilu (Viagra) není omezeno jen na léčbu erektilní dysfunkce. Sildenafil má mnohem širší terapeutické pole. Kromě toho, že je účinný ve zlepšenení erektiní funkce u mužů, vědci objevili, že sildenafil je schopný snižovat krevní tlak v plicních tepnách, může do značné míry zabránit plicnímu krvácení, které může být fatální. Toto onemocnění se nazývá plicní hypertenze. Byly také objeveny pozitivní účinky sildenafilu u pacientů s plicní arteriální hypertenze a systémovou sklerózou, a může být nasazen pouze tehdy, pokud ostatní léky nebyly účinné. U pacientů s plicní hypertenzí sildenafil selektivně uvolňuje právě ceny v plících a tím snižuje tlak v placích. Navíc u pacientů trpících plicní hypertenzí sildenafil selektivně a nejvíce relaxuje právě cévy v plících, v menší míře působí na žíly a tepny v jiných orgánech a tkáních. Použití sildenafilu v léčbě plicní hypertenze umožňuje zlepšit kvalitu života lidí, snížit dušnost a dechovou nedostatečnost.

Další zajímavá myšlenka využití sildenfilu byla vyjádřena chorvatskými lékaři. Během klinické studie bylo zjištěno, že toto léčivo může snížit množství tukové tkáně. Takže se nyní pracuje na vývoji krému proti celulitidě na bázi molekulového vzorce sildenafilu.
Kromě toho léčivo sildenafil se dobře osvědčilo v transplantační medicíně. Americké studie prokázaly vysokou účinnost tohoto inhibitoru PDE-5 ve snížení krevního tlaku u pacientů po transplantaci srdce. Navíc užíti sildenafilu způsobuje méně nežádoucích účinků než běžné antihypertenziva.
Vzhledem k vazodilatačnímu účinku lék sildenafil se také využívá při léčbě Raynaudovy nemoci.

Vliv Viagry na plodnost

Téma vlivu Viagry na schopnost muže oplodnit ženu a produkovat zdravé dítěte je obklopen mnoha mýty. Většina z nich tvrdí, že sildenafil jen normalizuje erekci a obnovuje intimní život, ale zároveň je zhoubný pro mužskou plodnost.

Mnoho farmaceutických společností a zdravotních ústavů prováděly klinické studie posouzení vlivu Viagry na plodnost a výsledky vyvrací tento mýtus.
Schopnost spermií oplodnit vajíčko nemá nic společného s užíváním medikamentů, které mají ve svém složení sildenafil. Má vliv pouze na svalovou stavbu penisu a nemá žádný vliv na plodnost pacienta.

Přípravek Viagra působí na technickou stránku uskutečnění sexuální aktivity, nikoliv na kvalitní. K tomuto závěru dospěli vědci po provedených testech na dobrovolnících, kteří podstoupili spermiogram před a po užití léčiva. Ve výsledku ukazatele spermatu všech účastníků zůstaly stejné.

V některých případech Viagra může mít opačný účinek a naopak může zvýšit  šanci na úspěšné oplodnění. Obvykle k domu dochází u mužů s erektilní dysfunkcí, přitom jejich kvantitativní a kvalitativní parametry spermatu jsou v dobrém stavu. Při užití tablety Viagra pohlavní styk je kvalitnější, což zvyšuje šance na početí dítěte.